دانش آموزان تلاشگر    

  لینکهای مفید    
  آمار بازدید    
تعداد بازدید : 480089
کاربران آنلاین : 5
Skip Navigation Linksصفحه اول : صفحات کامل
 
آموزش صلح
 

آموزش صلح يکي از برنامه هايي خواهد بود که در سال تحصيلي 93-92 در دبستان شهيد رجايي مورد توجه قرار خواهد گرفت .اهداف اجراي اين طرح به شرح ذيل است .

1- ايجاد فضايي مسالمت آميزما بين دانش آموزان در محيط مدرسه 

2- نهادينه کردن فرهنگ صلح در دانش آموزان 

3- فعاليت هايي اجتماعي در جهت جلو گيري از جنگ در جهان 

4 - فرهنگ امداد رساني به آسيب ديدگان جنگ 

قابل ذکر است مديريت دبستان در نظر دارد با کمک شما اولياي فهيم و همکاران فرهيخته گامهايي هر چند کم اما مؤثر در اين زمينه بردارد .لذا از کليه شما عزيزان تقاضا داريم تا ما را در رسيدن به اين اهداف ياري نماييد.

                           با تشکر مدير دبستان شهيد رجايي

در ادامه شما را با اقدامات آينده دبستان در اين زمينه آشنا خواهيم کرد . 29 شهريور 92

هر هفته در اين صفحه مطلبي در مورد آموزش صلح به اطلاع شما عزيزان خواهد رسيد.

 

 


 

هفته اول 

به فرزندانمان آموزش دهيم :

1-به همه انسانها از هر قوم، نژاد، رنگ و زبان وعقيده احترام بگذارند.

هيچ فرقي بين انسانها نيست. هيچ انساني به خاطر طبقه، نژاد، رنگ و . . . به انساني ديگر برتري ندارد. قرار نيست که همه انسانها مانند هم فکر کنند و مانند هم زندگي کنند.

2- به همه اديان و پيروان آن احترام بگذارند.

همه پيروان اديان مي توانند در کنار هم با شکيبايي و همزيستي زندگي کنند،

از هر روش و انديشه اي که موجب جدايي و اختلاف بين پيروان اديان مي شود خودداري و پرهيز کنند.


 ضمن پوزش به دليل تأخير چند هفته اي سعي مي کنيم تکرار نشود.

آموزش صلح هفته دوم 

3- به همه اقوامي که در ايران زندگي مي کنند احترام بگذارند. مردمان ترک، لر، کرد، بلوچ، ارمني، گيلک، عرب، فارس و . . . همه قابل احترام هستند.

.هيچ قومي برتر از قومي ديگر نيست

.بوميان منطقه خود را بشناسند و به خرد بوميان و اقوام مختلف احترام بگذارند

.به هيچ کس اجازه ندهند که قومي را تحقير کنند

.هيچ فرقي بين انسانها از بابت رنگ و نژاد آنها وجود ندارد

.نبايد انسان ها را بر اساس رنگ چهره شان نامگذاري و يا شناسايي کنند

رنگ و نژاد امتيازي براي ارزشمند بودن نيست

هر انساني حق دارد که به زبان خود صحبت کنداحترام گذاشتن به هر زباني يعني احترام گذاشتن به پيشينه فرهنگي مردمي که به آن زبان صحبت مي کنند. توجه به انواع زبان هاست که مي تواند زبان ما را غني کند.

فصل چهار

جنسيت

به کودکانمان آموزش دهيم:

انسانها به خاطر جنسيتشان برتر و يا مهمتر نيستند.

از هر نوع رفتاري که بين دختران و پسران تبعيض قائل مي شود پرهيز کنند.

هرگز قصه، شعر و يا حرفي که دختران را ضعيف و يا ناتوانتر از پسران معرفي مي کند باور نکنند.


فصل پنج

معلوليت

به کودکانمان آموزش دهيم:

به همه افرادي که در يکي از توانايي هاي جسمي، ذهني و حسي مشکل دارند احترام بگذارند.

 هيچ انساني را به خاطر معلوليت کنار نگذارند.

 تلاش کنند که تا با معلولين ارتباط برقرار نمايند و آنها را در فعاليت هاي اجتماعي سهيم کنند.

 اين حق کودکان است که در کنار هم زندگي کنند.

 

فصل شش

پناهندگان

به کودکانمان آموزش دهيم:

به همه انسان هايي که به سرزمين ما مهاجرت کرده اند و يا پناهنده شده اند احترام بگذارند.

به حرف کساني که پناهندگان را انسان هايي بد و يا مزاحم مي دانند گوش ندهند.

را ه هاي ارتباط بيشتر با پناهندگان را بيابند.


 
  امروز    
  ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۶ تير
  خبرنامه